• Επαγγελματική Εμπειρία

  2015 – σήμερα

  • Μέτοχος-Συνεταίρος (Partner), ΣΟΛ Crowe

  2007 – σήμερα

  • Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, ΣΟΛ Crowe, Θεσσαλονίκη

   

  Συμμετοχή σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιριών (εισηγμένων και μη) & ΕΠΕ, φορολογικούς ελέγχους βάσει της ΠΟΛ.1159/2011 & της ΠΟΛ.1124/2015, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων & Δημοτικών Επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ειδικών Λογαριασμών Ερευνών, εκτίμηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων κλπ.

 • Εκπαίδευση – Σπουδές

  2012 – 2014

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική» Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  2007 – 2009

  • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)

  2002 – 2007

  • Απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

  Έως σήμερα

  • Παρακολούθηση πλήθους σεμιναρίων, τόσο στα πλαίσια της υποχρεωτικής διαρκούς εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όσο και λοιπών σεμιναρίων-συνεδρίων σχετικά με την Ελεγκτική, τη Λογιστική, τη Φορολογία κλπ.
 • Συμμετοχή σε Επιστημονικές & Επαγγελματικές Ενώσεις

   

  • Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (ACFE – Ινστιτούτο κατά της απάτης)
  • Northern Greece Ambassador – Υπεύθυνος Β.Ελλάδος (ACFE GREECE– Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της απάτης)
  • Μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
  • Μέλος του Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR)
 • Συμμετοχή σε λοιπές οργανώσεις κλπ.

   

  • Μέλος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)
  • Μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας
 • Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

   

  • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Νόμιμου Ελεγκτή) από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) & το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
  • Κάτοχος άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, καθώς και άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α” τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  • Πιστοποιημένος Ελεγκτής κατά της Απάτης (Certified Fraud Examiner – CFE), Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
  • Πιστοποιημένος Ελεγκτής Εσωτερικών Δικλείδων (Certified Internal Controls Auditor – CICA), The Institute for Internal Controls (THEIIC)
  • Πιστοποίηση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), Institute Of Chartered Accountants Of England And Wales (ICAEW)
 • Ξένες γλώσσες

  Αγγλικά

  Επίπεδο – Άριστο

  Πτυχία

  • Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge
  • Certificate of Proficiency in English, University of Michigan
  Γερμανικά

  Επίπεδο – Πολύ καλό

  Πτυχία

  • Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut
  .
  Γαλλικά

  Επίπεδο – Καλό

  Πτυχία

  • Diplôme d’études en langue française – Delf
 • Γνώση υπολογιστών

   

  • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλoν Windows & IOS
  • ;Άριστη γνώση εφαρμογών Office (Word, Excel, PowerPoint κλπ.)
  • Πτυχίο ECDL καθώς και ECDL Advanced Excel
  • Χρήση και εφαρμογή λογιστικών και ελεγκτικών λογισμικών προγραμμάτων κλπ.