• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΛΤΕ Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2015 002/2015 Κώδικας Δεοντολογίας στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στα πρότυπα των Διεθνών Πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ενέκρινε και υιοθέτησε τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΛΤΕ με την υπ΄αριθμ. 96/2015 απόφαση του. Ο […]

  • Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ενότητα της προσωπικής μου ιστοσελίδας. Στο παρών blog θα μοιράζομαι μαζί σας κάποιες προσωπικές απόψεις σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά δρώμενα και θα παρουσιάζω τις σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογική, λογιστική, ελεγκτική νομοθεσία, καθώς και τις εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό στερέωμα.