Σύντομο Προσωπικό Προφίλ

Γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσα και ανδρώθηκα προσωπικά και επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μια οικογένεια με παρελθόν στο χώρο της λογιστικής και ελεγκτικής.

Έχω λάβει υψηλοτάτου επιπέδου εκπαίδευση, όντας απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc στην Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική του ίδιου Πανεπιστημίου, αλλά και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ενώ έχω λάβει, συν τοις άλλοις, τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση του Πιστοποιημένου Ελεγκτή Απάτης (Certified Fraud Examiner) από το A.C.F.E.

Από το 2007 έως και σήμερα δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στην ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (ΣΟΛ CROWE) ενώ από το 2015 είμαι και μέτοχος-συνεταίρος (Partner) της εταιρίας, με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, σε τακτικούς ελέγχους Ανωνύμων Εταιριών (Εισηγμένων και μη), ειδικούς φορολογικούς ελέγχους, διαχειριστικούς ελέγχους, ελέγχους Νοσοκομείων, Δήμων & Δημοτικών Επιχειρήσεων, Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς επίσης και σε παροχή συναφών υπηρεσιών (συμβουλευτικών, εκτίμησης κινδύνων κλπ.).

Από το 2018 είμαι υπεύθυνος Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Ambassador) του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE GREECE), οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε δράσεις του Ινστιτούτου και συμβάλλοντας στην πρόληψη, περιορισμό, καταπολέμηση των φαινομένων της απάτης και της διαφθοράς.

Στόχος και προτεραιότητα είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στον πελάτη.

Προφίλ ΣΟΛ CROWE

Η εταιρία ΣΟΛ CROWE (Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές – Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), ιδρύθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του παλιού Σώματος Ορκωτών Λογιστών, που ήταν αποκλειστικός φορέας του αναγνωρισμένου ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος από το 1956 μέχρι το 1993. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη, αμιγώς ελληνική, εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ευρώπης, με ισχυρότατη παρουσία σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ.) και στο εξωτερικό (Ρουμανία κλπ.), ενώ παράλληλα είναι πλήρες μέλος του δικτύου της Crowe Global. Απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό από τους ελεγκτές όλων των βαθμίδων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ. και το συνολικό ελεγκτικό της δυναμικό αριθμεί περί τα 700 μέλη.