Επισυνάπτεται υπόδειγμα Προσαρτήματος Οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), όπως συντάχθηκε από το τεχνικό γραφείο της ΣΟΛ Α.Ε. προς ενημέρωσή σας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ-Ν.-4308_11.4.2016

Αφήστε μια απάντηση