• Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ενότητα της προσωπικής μου ιστοσελίδας. Στο παρών blog θα μοιράζομαι μαζί σας κάποιες προσωπικές απόψεις σχετικά με τα τρέχοντα οικονομικά δρώμενα και θα παρουσιάζω τις σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογική, λογιστική, ελεγκτική νομοθεσία, καθώς και τις εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό στερέωμα.